• T3. Th5 21st, 2024

Xổ số 2 vé mỗi cửa hàng xổ số có thể chống lại bạn haha trực tuyến, vé màu sắc mỗi cửa hàng xổ số có thể chống lại nó?

Byawei

Th4 17, 2024

vé màu sắc mỗi cửa hàng xổ số có thể chống lại nó?

Không phải tất cả các cửa hàng xổ số đều được trao giải. Theo quy định của trung tâm quản lý thể thao quốc gia, giải thưởng màu sắc đôi cần thiết để xác định số lượt truy cập giải thưởng.

điểm thắng trong bóng hai màu

Sau khi trúng hai màu, người nhận được giải thưởng tại các địa điểm sau đây:

Trung tâm thể thao địa phương

Cơ quan trao giải được chỉ định

Một số điểm ngân hàng có thẩm quyền trao đổi giải thưởng

thời gian và quá trình trao giải

Giải thưởng hai màu là 60 ngày sau ngày giành chiến thắng. Quá trình trao đổi thường là:

Mang theo xổ số xổ số, chứng minh thư đến điểm trao giải.

Nhân viên kiểm tra thông tin xổ số, xác nhận số tiền thắng cuộc.

Người chủ ký xác nhận, nhận được tiền thưởng.

Lưu ý đánh giá hai màu sắc

Giải thưởng màu sắc đôi lưu ý sau đây:

Xổ số phải còn nguyên vẹn, không được sửa đổi hay phá hủy.

Phải trình giấy tờ chứng minh hữu hiệu khi trao giải.

Một số giải thưởng được trả thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi trao đổi, tiền thưởng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của người thắng cuộc.

By awei